Polityka prywatności

 1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje: 
  1. „Usługodawca” – Business English Academy Rafał Deda, REGON: 242756259, NIP: 9542682791.
  2. „Usługobiorca” – oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, osobę fizyczną, która korzysta z usług udostępnianych przez Serwis.
  3. „Użytkownik” – każdy Usługobiorca oraz każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony), pod którą dostępny jest Serwis.
  4. „Polityka Prywatności” – niniejszy dokument.
  5. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.beacademy.pl
  6. „Cookies, Ciasteczka” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, ułatwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych wymagane w krajach członkowskich Unii Europejskiej (RODO).
 3. Administratorem danych udostępnianych przez Usługobiorcę podczas wypełniania testu online oraz formularza kontaktowego jest Usługodawca. Dane te Usługodawca przetwarzać będzie wyłącznie w celach związanych z przygotowaniem i realizacją umowy usługi, rozpatrywaniem ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie usług świadczonych za pomocą Serwisu, przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę w formularzu).
 4. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celów.
 5. Zgoda Użytkowania na przetwarzanie danych w dowolnym momencie może być odwołana.
 6. Usługodawca oświadcza, że każda osoba zatrudniona przez Usługodawcę lub działająca na jego rzecz, która zostanie dopuszczona do przetwarzania danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom.
 8. Usługodawca informuje, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, natomiast nie zbiera żadnych innych danych o Użytkowniku.
  W szczególności w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 9. Usługodawca informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
  1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
 10. Usługodawca informuje, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: 
  1. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 11. Usługodawca informuje, że w ramach Serwisu – ze względu na cel zastosowania – stosowane są następujące typy plików cookies: 
  1. takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  3. takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  5. takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (reklamowe pliki cookies).
 12. Usługodawca wskazuje, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies
  w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym.
 13. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do informacji
  na temat zarządzania plikami cookies udostępnionymi przez wiodących producentów przeglądarek internetowych: 
  1. Firefox
  2. Internet Explorer
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Opera
 14. Usługodawca informuje, że stosowanie przez Użytkownika ograniczeń
  w zamieszczaniu plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 15. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

Administratorem danych jest Business English Academy.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych następuje na adres – e-mail: r.deda@beacademy.pl