Test

Sprawdź na jakim poziomie jest Twój język angielski

W pytaniach od 1 do 30 proszę określić, czy zdania są prawdziwe (true), czy fałszywe (false). W pytaniach od 31 do 60 proszę wybrać prawidłową odpowiedź, czyli słowo jakie należy wstawić w wykropkowane pole. Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkty, a nieprawidłowa 0 punktów.