Egzaminy

Business English Academy oferuje przygotowanie do wszystkich najpopularniejszych egzaminów językowych w oparciu o podręczniki renomowanych wydawnictw.

IELTS (International English Language Testing System) – test sprawdzający umiejętności językowe, stosowany do oceny poziomu znajomości języka angielskiego osób przyjmowanych na studia lub do pracy, a także jako ocena postępów w toku nauki. Stworzony został przez trzy instytucje: British Council, University of Cambridge ESOL Examinations oraz IDP Australia. IELTS jest uznawany przez największe uczelnie, firmy oraz instytucje zawodowe na świecie oraz niemal wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii, a także wiele szkół w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii, Chinach, Korei, Hongkongu, Holandii i wielu innych krajach. IELTS jest również warunkiem koniecznym przy emigracji do Australii, Kanady lub Nowej Zelandii. IELTS jest alternatywą dla innego egzaminu językowego, jakim jest TOEFL.

TOEFL – Test of English as a Foreign Language sprawdza umiejętność rozumienia i posługiwania się językie angielskim w środowisku akademickim. Wiele uczelni wyższych, na których językiem wykładowym jest angielski wymaga od swoich studentów, których językiem ojczystym nie jest angielski, zdania tego egzaminu. Co więcej, różnego rodzaju agencje rządowe, firmy, a także programy stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych. Wyniki egzaminu są ważne przez dwa lata. Po upływie tego czasu są one usuwane z oficjalnej bazy danych. Uczelnie wyższe zwykle biorą pod uwagę tylko ostatni wynik.

TOEIC – Test of English for International Communication – certyfikaty znajomości języka angielskiego w środowisku pracy. Żeby przystąpić do tego egzaminu nie trzeba określać poziomu, sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim od A1 do C1, według skali Rady Europy.

Rodzina Certyfikatów TOEIC obejmuje:

– TOEIC Listening and Reading – określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru. Egzamin obejmuje słownictwo międzynarodowego środowiska pracy.
– TOEIC Speaking and Writing – określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu, od poziomu początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to test komputerowy. Egzamin obejmuje słownictwo międzynarodowego środowiska pracy.
– TOEIC Bridge – określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru. Egzamin obejmuje słownictwo ogólne.

BEC – Business English Certificate to jeden z angielskich certyfikatów językowych, z naciskiem na umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych, wydawany przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu złożonego z czterech części:

– Reading and Writing (1 godzina 30 minut) – czytanie ze zrozumieniem i pisanie
– Listening (40 minut) – słuchanie
– Speaking (ok. 12 minut) – mówienie

BEC dzieli się na trzy stopnie zaawansowania: Preliminary, który odpowiada poziomowi egzaminu Preliminary English Test, Vantage – poziom First Certificate in English, i Higher – odpowiada Certificate in Advanced English. BEC nie jest jeszcze bardzo rozpowszechniony, ale już dziś wiele firm polskich i zagranicznych bierze go pod uwagę podczas rekrutacji pracowników. Część brytyjskich uniwersytetów uznaje BEC Higher za warunek przyjęcia zagranicznych studentów na kierunki ekonomiczne.

FCE – First Certificate in English to jeden z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie średniozaawansowanym wyższym (upper intermediate), wydawanych bezterminowo przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu złożonego z pięciu części:

– Reading – czytanie ze zrozumieniem (1 godz.)
– Writing – pisanie (1 godz. 20 min.)
– Use of English – test gramatyczny z zastosowania struktur językowych (45 min.)
– Listening – słuchanie (ok. 40 min.)
– Speaking – mówienie (ok. 14 min.)

Za każdą część egzaminu można uzyskać po tyle samo punktów (40 za każdą część, w sumie 200). Na podstawie testu wydawane są oceny pozytywne A, B i C, oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej 60% wszystkich punktów.

CAE – Certificate in Advanced English to certyfikat na poziomie zaawansowanym, z naciskiem na umiejętności praktyczne, wydawanych przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu:

– Reading, Use of English– czytanie ze zrozumieniem oraz część gramatyczno-leksykalna (1 h 30 minut)
– Writing – pisanie (1 h 30 minut)
– Listening – słuchanie (ok. 40 minut)
– Speaking – mówienie (ok. 14–15 minut)

Za każdą część można uzyskać po tyle samo punktów. Punkty do zdobycia z każdej części przelicza się na 50 pkt., czyli maksymalnie można uzyskać 200 pkt. Na podstawie testu wydawane są oceny pozytywne A, B i C, oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej 60% wszystkich punktów.

CPE – Certtificate of Proficiency in English to najwyższy stopniem spośród angielskich certyfikatów językowych, potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym, wydawany przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu złożonego z czterech części:

– Reading and Use of English (1 godzina 30 minut) – czytanie ze zrozumieniem i test gramatyczno-leksykalny
– Writing (1 godzina 30 minut) – pisanie
– Listening (40 minut) – słuchanie
– Speaking (ok. 16 minut dla dwóch kandydatów) – mówienie

Za każdą część można uzyskać po tyle samo punktów. Ściślej, wyniki każdej z części są przeskalowywane proporcjonalnie tak, aby każda część była liczona jednakowo. Na podstawie wyniku testu wydawane są oceny pozytywne A (Very Good), B (Good) i C (Pass), oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej 60% wszystkich punktów.

LCCI – English for Business (EFB) stanowi podstawę do zatrudnienia menadżerów w krajach Unii Europejskiej. Egzaminy EFB są wymagane w większości firm zachodnich działających w Polsce, zwłaszcza firmach konsultingowych, bankach oraz instytucjach finansowych jako potwierdzenie kompetencji językowych. Egzamin LCCI EFB dostępny jest na czterech poziomach:

– Level 1 to tzw. “poziom sekretarski” sprawdzający głównie bierną znajomość języka angielskiego w kontekście biznesu. Poziom ten świadczy o podstawowej komunikatywności wystarczającej do wykonywania prostych prac biurowych. Składa się z części pisemnej i ustnej.
– Level 2 to tzw. “poziom menedżerski” potwierdzający kwalifikacje językowe w stopniu średnio-zaawansowanym – adekwatnym do poziomu FCE języka ogólnego, oraz świadczący o dość dobrej komunikatywności wystarczającej do czynnego funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w sytuacjach biznesowych włączając wykonywanie prac na stanowiskach kierowniczych. Egzamin EFB na poziomie 2 składa się z 2 części: Written – część pisemna (2 godz. 30 minut), Oral test – część ustna (około 13 minut), nieobowiązkowa.
– Level 3 to tzw. “poziom dyrektorski” potwierdzający wysokie kwalifikacje językowe na poziomie odpowiadającym CAE. Świadczy on o pełnej biegłości i samodzielności językowej pozwalającej na sprawne funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym w pracy zawodowej na stanowiskach dyrektorskich. Egzamin EFB na poziomie 3 składa się z 2 części: Written – część pisemna (3 godz.), Oral test – część ustna (około 15 minut), nieobowiązkowa.
– Level 4 to egzamin , który świadczy o poziomie biegłości językowej zbliżonym do poziomu rodowitego użytkownika języka (Native Speaker), czyli adekwatny do poziomu CPE języka ogólnego, oraz o pełnych kompetencjach językowych umożliwiających aktywne funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym na polu zawodowym. Egzamin EFB na poziomie 4 składa się z 2 części: Written – część pisemna (3 godz.) 4 pytania, Oral test – część ustna (około 15 minut), nieobowiązkowa.