Kontakt

Business English Academy

ul. Porcelanowa 23B
40-246 Katowice

 

 

W związku z tym, że od 25 maja 2018 przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem,

 

informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Business English Academy Rafał Deda, e-mail r.deda@beacademy.pl 

 

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: Rafał Deda, email: r.deda@beacademy.pl.
Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. 

 

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych są kontrahenci i partnerzy Administratora.

 

Dane są przetwarzane w związku z działalnością: usługową, informacyjną i marketingową.  

 

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. 

 

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. 

 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. 

 

Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.

 

Z poważaniem,

 

Rafał Deda

 

Business English Academy

 

Skontaktuj się z nami